Witaj

Strona w budowie – dotyczy wszystkich działów

Środowisko jaskiniowe już dawno potrzebowało podręcznika grotołaza. Po wielu latach prób napisania go przez różne osoby niestety nie udało się tego zrobić. Dlatego naszym celem stało się usystematyzowanie wiedzy. Pierwotnie miał to być podręcznik drukowany, ale składanie tego w postaci książki jest bardzo pracochłonne. Także każda poprawka, wynikająca ze rozwoju sprzętu i co za tym idzie ewolucji technik, powodowałaby trudności w aktualizacji takiej publikacji. Dlatego ostatecznie wybór padł na stronę internetową. Nie rezygnujemy z prac nad składem książki, która zapewne kiedyś zostanie wydana.

Przeznaczenie

Treści zawarte na tej stronie adresowane są w szczególności do adeptów taternictwa jaskiniowego jako materiał, który pomoże wam wejść w podziemny świat. Jednocześnie sugerujemy zapisanie się do klubów jaskiniowych, gdzie pod czujnym okiem instruktora opanujecie arkana speleologii. Zdajemy sobie także sprawę, że wielu środowiskach pewne rzeczy są robione inaczej niż jest to pokazane w naszej publikacji. Nie narzucamy nikomu stosowania technik przez nas pokazanych. W planach jest pokazanie wszystkich wariantów, ale to wymaga wiele czasu na opracowanie grafik.

Ostrzeżenie

Taternictwo jaskiniowe jest sportem wysokiego ryzyka i jego uprawianie niesie ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jako autorzy nie ponosimy odpowiedzialności za nieumiejętne wykorzystanie przedstawianych technik. Tylko trening pod czujnym okiem instruktora pozwoli na bezpieczne opanowanie technik taternictwa jaskiniowego.

Michał Konarski i Witold Studziński